Flygbilder av Dhamma Sobhana

Centret sett från vägen

Huvudbyggnad

Kontor

Ny meditationssal, färdigställd 2021

Promenadområden

Huvudbyggnad och sovsalar för kvinnor

Sovsalar för kvinnor

Sovsalar för män

Sovsalar för servare

Verkstad

Vinterbilder