Flygbilder av Dhamma Sobhana

Centret sett från vägen

Infart

Huvudbyggnad och meditationssal

Kontor

Meditationssal

Promenadområde

Ingång till meditationssal, huvudbyggnad, och sovsalar för kvinnor

Sovsalar för kvinnor

Sovsalar för män

Sovsalar för servare

Förråd

Vinterbilder