Flygbilder av Dhamma Sobhana

Centret sett från vägen

Huvudbyggnad

Kontor

Ny meditationssal, färdigställd 2021

Promenadområden

Huvudbyggnad och sovsalar för kvinnor

Sovsalar för kvinnor

Sovsalar för män

Sovsalar för servare

Vinterbilder