Vad är Vipassanameditation?

Vipassana är en enkel och praktisk meditationsteknik som bygger på själviakttagelse. Metoden upptäcktes och lärdes ut av Buddha för över 2 500 år sedan och lär därmed vara en av världens äldsta meditationstekniker. Vipassana kan beskrivas som en reningsprocess som gör att spänningar löses upp på djupaste nivå, vilket leder till sann frid och harmoni.

På den här sidan finns några introduktionsfilmer om Vipassana.

Hur lärs det ut?

För att lära Vipassana är det nödvändigt att genomgå en 10-dagars internatkurs under ledning av en kvalificerad lärare. Tidigare erfarenhet av meditation är inte nödvändig. Innan man ansöker till en kurs är det nödvändigt att noggrant läsa igenom kursföreskrifterna.

Var lärs det ut?

I Sverige ges Vipassanakurser fortlöpande på meditationscentret Dhamma Sobhana i Östergötland. Datum för kurser finns här. Kurser på centret ges tvåspråkigt, i regel på engelska och svenska. En del kurser hålls på danska, norska eller finska. Kurser ges även i de flesta andra europeiska länder och runtom i världen. Mer information om kurser i andra länder finns på www.dhamma.org.

Kursfinansiering

Det tas inte ut någon avgift för kurserna, inte ens för kost och logi. Alla kostnader täcks av frivilliga gåvor från elever som fullföljt en kurs, upplevt goda resultat av Vipassana, och önskar ge andra en möjlighet att uppleva samma sak. Varken lärarna eller de som hjälper till på centret får någon som helst betalning utan arbetar ideellt.