Meditation för barn och ungdomar

En introduktion till Anapanameditation som den lärs ut av S.N. Goenka

Välkommen!

På denna sida finns information om kurser för barn och ungdomar i Anapanameditation som den lärs ut av S.N. Goenka. Här finns allt du behöver veta om kurserna och hur man ansöker till dem.

 

Anapana innebär att iaktta den naturliga, normala andningen, när den går in och ut genom näsan. Andningen är ett idealiskt meditationsobjekt, eftersom den är en naturlig funktion som alltid finns hos oss och inte är knuten till någon religion.

 

Kurser i Anapanameditation

Kurser på svenska ges på meditationscentret Dhamma Sobhana i Östergötland. Kurserna börjar fredag kväll och slutar söndag eftermiddag. Under denna tid bor eleverna på meditationscentret.

Barnens föräldrar/vårdnadshavare behöver inte ha genomfört en Vipassanakurs.

Kursschema finns här.

 

Kurser ges för barn i åldern 8-12 år och för ungdomar i åldern 12-18 år. Kurser för barn ges för flickor och pojkar tillsammans, medan kurser för ungdomar ges för antingen flickor eller pojkar.

 

Under kursen följer eleverna vissa etiska regler, så att de får en stark grund för sin meditation. Meditationsinstruktioner av S. N. Goenka, som översatts till svenska och spelats in på band, ges fortlöpande under kursen. Dagarna består av meditationspass på en halvtimme åt gången blandat med kreativa och fysiska aktiviteter.

 

En utbildad barn- och ungdomskurslärare håller i meditationspassen och ger eleverna vägledning och stöd när det behövs.

 

Andra vuxna meditatörer hjälper också till under kursen, t.ex. genom att organisera aktiviteter och stödja barnen och ungdomarna på olika sätt.

 

Syftet med kurserna

Kurserna syftar tillatt ge unga människor möjlighet att upptäcka de positiva effektersom meditation kan ge. Regelbunden övning i Anapana ger många goda resultat, till exempel:

  • ökad koncentration och bättre minne;

  • ökad skärpa och närvaro i nuet;

  • bättre självförtroende;

  • större förmåga att arbeta och studera;

  • ökad välvilja för andra.

När eleverna lär sig att lugna och fokusera sinnet, utvecklar de förmågan att kontrollera sina impulser och handlingar. Meditationen kan på så vis vara till hjälp för dem under hela livet.

Anapana ger barn och ungdomar ettverktyg som de kan använda för att hantera spänningar, oro och stress. Teknikens enkelhet gör den lätt att lära och förstå. De uppskattar också att den är logisk och universell.

 

 

Kommentarer från elever


”Det är min tredje kurs och jag gillar verkligen att komma hit eftersom jag blir lugnare och mer avslappnad. Jag känner mer frid i mitt liv.”

 

”Meditation är fantastiskt. När jag mediterar känner jag mig lycklig och lugn, och som om jag är den enda i rummet. Jag anstränger mig mycket för att försöka hålla min uppmärksamhet på andningen och hålla ögonen stängda.”

 

Om S.N. Goenka

S.N. Goenka är en av världens främsta meditationslärare. Han började ge 10-dagarskurser i Vipassanameditation i Indien år 1969 och har sedan 1979 hållit kurser även i andra länder. Han har nu gett hundratals 10-dagarskurser, och utsett mer än 800 assistentlärare som ger Vipassanakurser på center och andra platser över hela världen. Kurser i Anapanameditation för barn och ungdomar har getts sedan 1986, och tusentals runtom i världen har deltagit.

 

Kursfinansiering

Enligt Vipassanatraditionen ges alla kurser helt på donationsbasis. Alla kostnader täcks genom frivilliga gåvor från tidigare kursdeltagare, som fått goda resultat av meditationen och önskar ge andra samma möjlighet. I denna anda kan elever och föräldrar ge en gåva efter kursen, om de så önskar.

 

 

Klicka här för att ansöka och läsa kursföreskrifterna.

 

Klicka här om du vill se en kortfilm (14 minuter) om en kurs i Anapanameditation för barn och ungdomar på ett meditationscenter i England.

 

Klicka här för information om att serva (hjälpa till) på en barn- eller ungdomskurs.

 

 

Har du några frågor eller vill ha mer information, var vänlig kontakta:

 

Föreningen Vipassana Sverige

Dhamma Sobhana

Holmen 1

599 93 Ödeshög

E-post: [email protected]

Hemsida: www.sobhana.dhamma.org