Information om att serva på en barn- eller ungdomskurs

Den som genomfört en 10-dagars Vipassanakurs med Goenkaji eller någon av hans assistentlärare kan serva på en barn- eller ungdomskurs. Det behövs servare som håller i aktiviteter, hjälper eleverna till rätta och lagar mat. Detta förklaras i texten "Ansvar och roller på barn- och ungdomskurser" nedan. Den som servar på en barn- eller ungdomskurs måste läsa igenom och gå med på att följa de Riktlinjer för servare på barn- och ungdomskurser som centret antagit.

Ansökan sker på samma sätt som till andra kurser på centret (t ex online via kursschemat).

Alla som servar på eller annars befinner sig på centret under en barn- eller ungdomskurs måste visa upp utdrag ur belastningsregsitret när de kommer till centret. För mer information, se polisens hemsida.