Ansökan och kursföreskrifter

Barn som vill ansöka till en kurs läser först noga igenom kursföreskrifterna. Sedan fyller han eller hon i ansökningsformuläret på kursschemat, och bekräftar med sin namnteckning att han/hon är beredd att följa kursföreskrifterna. En förälder eller vårdnadshavare fyller sedan i formuläret för förälder/vårdnadshavare.