VIPASSANA I NORDEN - NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER

Cirka 528 f. Kr.Buddha når upplysning i Bodhgaya, Indien
  
Juli 1969S N Goenka håller sin första 10-dagarskurs i Bombay, Indien
  
Augusti 1992Första 10-dagarskursen hålls i Sverige, i Stockholms skärgård. De kommande åren hålls en eller två kurser om året på olika platser i Sverige.
  
April 1998Första 10-dagarskursen hålls i Danmark
  
Juni 2004Första 10-dagarskursen hålls i Finland
  
Juli 2005Första 10-dagarskursen hålls i Norge
  
Januari 2007Fastighet köps in i Östergötland för att etablera ett Vipassanacenter. Goenkaji ger centret namnet Dhamma Sobhana (”Sanningens skönhet”) och det öppnar den 1 februari 2007.
  
April 2007Första 10-dagarskursen hålls på centret med 53 elever. Detta är också första kursen som ges på både svenska och engelska. Sju 10-dagarskurser hålls detta år och cirka 400 personer sitter kurs på centret.
  
December 2011Annexet till huvudbyggnaden renoveras och börjar användas som meditationssal för cirka 80 elever. Centret håller nu femton 10-dagarskurser per år plus några 3-dagarskurser, med cirka 1 100 elever.
  
September 2013Centret köper in skogsmark av en granne för att användas för att bygga meditationssal.
  
201710-dagarskursen ges för första gången på danska, norska och finska. Centret håller detta år tjugo 10-dagarskurser, tre 3-dagarskurser, en Satipatthanakurs och flera barnkurser, med sammanlagt 1 700-1 800 elever. Alla 10-dagarskurser är fullbokade med långa väntelistor.
  
2018Centrets styrelse beslutar att en ny meditationssal med plats för 120 elever plus servare ska byggas. Arkitekt anlitas och planriktningar för en sal beslutas. Salen färdigställdes och togs i bruk i juli 2021.